Hubungi Kami


Sekiranya terdapat sebarang kesulitan, pihak YH. Dato'/Tuan/Puan dipohon untuk menghubungi Unit Pengurusan Kenderaan, Bahagian Pentadbiran & Kewangan, JKR Pahang di talian yang berikut :

  • Puan Hamidah binti Abdul Hamid (09-571 7035)
  • Encik Mohd Rafdi bin Mat Tahar (09-571 7019)